Utställning

-

Michele Monareng, Naraee Jin, Patricio Dalgo, Katti Lundh, Göteborg Leif Skoog, Marit Lindberg & Johan Suneson, Henrik Lund Jørgensen Simulacra 2

Grupputställning

-

Nils Agdler, Birt Berglund, Timo Menke & Johan Sundell Liquid Excess / Gifted Men / Homotopos

-

Marie Bondesson TBA

-

Juan-Pedro Fabra Guemberena TBA

-

Sebastian Mügge TBA

Jag kommer att skapa ett storskaligt platsspecifikt teckningscollage av experimentell karaktär som tar hela utställningsrummet i besittning.

-

Jessica MacMillan Antiplanetary Motion

-

anna kindgren och carina gunnars akcg

Våra huvuden är höljda i dimma! Är det vi som går upp i rök? Ju längre ifrån källorna vi lever desto tätare är den.

-

Hendrik Zeitler Satellites

Natt och dag, tid och rum flyter ihop i den fotografiska bildserien Satelliter som utspelar sig i fotografens hemort, Hammarkullen, norr om Göteborg.

-

Hendrik Zeitler Satellites

Natt och dag, tid och rum flyter ihop i den fotografiska bildserien Satelliter som utspelar sig i fotografens hemort, Hammarkullen, norr om Göteborg.

-

Hendrik Zeitler Satellites

Natt och dag, tid och rum flyter ihop i den fotografiska bildserien Satelliter som utspelar sig i fotografens hemort, Hammarkullen, norr om Göteborg.