Stiltje

Johan Carlsson, Simon B Neuman, Victoria Wärn
Utställning
-

STILTJE 

Dômen Konstskolas stipendiatutställning

Johan Carlsson 
Johan Carlssons arbete är djupt förankrat i måleriet, men kan också utveckla sig till andra medium under processens gång. Carlsson undersöker relationen mellan det två-och tredimensionella genom att ställa de båda mot varandra i rumsliga kompositioner. Johan Carlssons verk är personliga och har en stark koppling till hans egna upplevelser, iakttagelser och känslor.

Simon B. Neuman
Simon B. Neuman (f.1996, Göteborg) är en intra-disciplinär konstnär baserad i Umeå/Göteborg. Han studerar första året på kandidatprogrammet i fri konst på Umeå Konsthögskola. Viljan till att fortsätta skapa är något som aldrig har lämnat Neuman och driver honom vidare i sitt arbete. Hans konstnärliga praktik utgår från egna erfarenheter.

För Neuman spelar slumpen en stor del i den konstnärliga processen och skapandet ger ett utrymme för att kunna betrakta sig själv. Nätet är både ett bo och en fälla, en trygghet och något farligt. I ett spel med vinklar förvandlas det till synes nödvändiga och bekväma skyddsnätet till något obekvämt och stickigt.

Victoria Wärn
Victoria visar en installation i textil. Till grund ligger ett projekt där hon lyssnar på andras berättelser om sina drömmar. Utsnitt från dessa drömmar har sedan getts form i broderier. Tecknade med tråd på skira tyger har drömsekvenserna saktats ned, blivit stilla. Som fragment av personliga berättelser, alternativt, ett virrvarr av intryck, beroende på inställning. Wärn är intresserad av handens arbete, medvetandet, berättande och vad som tillskrivs värde.