The Life and Death of the WWW

Kira Carpelan, Amanda Karlsson, Kristoffer Svenberg, Niklas Wallenborg
Utställning
-

Generationer växer nu upp med internet som en självklarhet. I dess början hade den digitala verkligheten en tydlig kontur men den börjar sakta men säkert att suddas ut mot vår levda verklighet. Det går att se till tiden med World Wide Web som något som redan är förbi. Idag så använder vi oss inte längre av Internets grundläggande decentraliserade och utspridda uppbyggnad och digitala arkitektur. Istället så är det nu centraliserat till sociala medier och några få appar. Det går att bedriva aktivism och protestera emot det här genom att vägra sociala medier och appar för att återgå till www. Men effekten är mycket ringa och nära obefintlig. Tekniska medier styr. The Life and Death of the World Wide Web är ett utställningsprojekt som tar avstamp i människans förhållande till vår digitala kultur och värld. Ett slags konstnärligt och undersökande tillbakablickande liksom framåtskådande som utgår från internet som en mental och fysisk plats för projektioner av drömmar, fantasier, forskning, konst och politik. I utställningen presenteras fyra konstnärskap som på olika sätt förhåller sig till och arbetar med relationen mellan människan och den digitala världen.

Medverkande konstnärer:
Kira Carpelan, Amanda Karlsson, Kristoffer Svenberg, Niklas Wallenborg.

https://thelifeanddeathoftheworldwideweb.com