Playing the Architecture: A Spatial Graphic Notation

Rachel Barron
Utställning
-

Rachel Barrons utställning Playing the Architecture: A Spatial Graphic Notation är en platsspecifik installation som undersöker den ljudmässiga potentialen hos arkitektoniska detaljer i galleriets olika rum, från gatan och in i byggnaden. På olika sätt utvidgar konstnären principerna för visuell musikalisk notation. Inom lingvistik och semiotik är en notation ett system av symboler, tecken och förkortade uttryck, som används inom konstnärliga och vetenskapliga discipliner. Barrons experimentella och lekfulla tillvägagångssätt låter traditionella noter och symboler ersättas av kompositioner av färg, linje och form, för att visuellt kommunicera musikaliska uttryck. Barron gör olika nedslag i galleriets vita rumslighet och expanderar begreppet om ”den vita kuben” – ett utställningsformat som introducerades redan i början av 1900-talet och som består av ett eller flera rum där väggarna är vita och karaktäriseras av sin fyrkantiga eller avlånga form, för att ge en neutral inramning till den konst som ska framhävas. Barron utgår ifrån detta begrepp, men tar fasta på de arkitektoniska detaljer som trots den vita omgivningen är integrerade i byggnadens struktur. Även om galleriets ambition är att ge en så osynlig och neutral bakgrund som möjligt till de konstverk som visas, fokuserar Barron på de många invecklade detaljer som definierar utrymmet. Hennes installation aktiverar således befintliga detaljer på fasaden och i rummet genom en serie skulpturala och grafiska ingrepp.

Hennes arbetsprocess påminner om en synestetisk metod och erkänner en samtidig sinnesförnimmelse, som innebär att två eller flera sinnen är sammankopplade. Vissa synesteter kan höra färger, andra kan se ljud. Här översätter Barron arkitektoniska detaljer till former, mönster, streck och punkter som grundar sig i olika skriftliga former av musikaliska kompositioner. Efter noggranna skalritningar och återkommande besök till galleriet kartlägger hon de exakta proportionerna av arkitektoniska element som finns i galleriet. Hon väljer sedan ut vissa delar som fångar hennes intresse och omvandlar dem till mönster, repetitioner och kompositioner i specifika färger, för att slutligen få det balanserade och minimalistiska uttrycket som är typiskt för Barrons verk. I hennes visuella notationer skapar hon djup och rumslig kvalitet genom att arbeta med olika färgstyrkor, som sedan kan utforskas av en besökare eller musiker, när man tolkar verket. De grafiska kartläggningarna särskiljer sig från varandra och bär på ett eget musikaliskt uttryck.

Under utställningens gång bjuder Barron in fyra musiker: Elin Piel (Göteborg SE), Henrik och Jonny Wartel (Göteborg SE) och Derek Barron (Glasgow UK), för att tolka de grafiska elementen och "spela" utrymmet. Utställningen presenterar således nya tolkningar av de former och mönster som går förlorade inom galleriets mer dominanta visuella kännetecken. Med hjälp av de musikaliska tolkningarna översätter de inbjudna musikerna arkitekturen till rytm, harmoni och dynamik för att kommunicera dess inre väsen och förändrar hur vi upplever bekanta utrymmen.

Text av Liv Stoltz

Rachel Barron (f. Glasgow Storbritannien, 1989), är en konstnär och konstpedagog baserad i Göteborg och Vårgårda SE. Utställningen har tacksamt erhållit projektstöd från Göteborg Stads Projektstöd Pronto. Utställningsproduktion i samarbete med Nathan Clydesdale (For.med Design, Göteborg SE).

www.rachelbarron.co.uk

Torsdag 3 June kl 18
-
HoJ
Jonny Wartel - Saxofoner 
Henrik Wartel - Trummor 
-
HoJ kommer att framföra en livetolkning av den pågående installationen 'Playing the Architecture: A Spatial Graphic Score' av Rachel Barron.
Livestreamad från Galleri 54 via instagram @galleri54 

Lördag 19 juni kl 15

Konstnärssamtal kommer att streamas över Instagram lördag 19 juni kl 15. Samtalsledare: Johan Forsman (Skogen).

 

Med stöd av
Projektstöd Pronto