Pga Covid-19 släpper vi bara in max 10 personer åt gången i galleriet. 

Genomgången av nya ansökningar till utställning har försenats pga Covid-19. Vi räknar med att kunna ge besked i början av oktober!