Genomgången av nya ansökningar till utställning har försenats pga Covid-19. Vi räknar med att kunna ge besked i slutet av september!