Årsprogram

07 januari 2022 - 16 januari 2022

Amanda Nyberg, Thea Olivares, RuthMari Barlund In the waiting line

Galleri 54 inleder som vanligt året med en utställning med stipendiaterna från Dômen konstskola.

21 januari 2022 - 13 februari 2022

Ola Lindgren 100,000 YRS

Verket 100,000 YRS utforskar komplexiteten i att utforma budskap för att kommunicera med människor eller andra livsformer – 1 000 år, 10 000 år och till och med 100 00

18 februari 2022 - 13 mars 2022

Björn Kjelltoft, Joanna Rytel, Oskar Korsár Utställning

18 mars 2022 - 20 mars 2022

Dustin Maxwell Kortutställning

25 mars 2022 - 17 april 2022

Sahar Choubi Utställning

22 april 2022 - 24 april 2022

Olof Persson Kort utställning

29 april 2022 - 22 maj 2022

Jeanette Schäring Utställning

27 maj 2022 - 19 juni 2022

Åsa Norman Utställning