Årsprogram

07 januari 2022 - 16 januari 2022

Amanda Nyberg, Thea Olivares, RuthMari Barlund In the waiting line

Galleri 54 inleder som vanligt året med en utställning med stipendiaterna från Dômen konstskola.

21 januari 2022 - 13 februari 2022

Oscar Häggström Wood (or how I learned to grow)

Galleri 54 presenterar Oscars Häggströms utställning Wood (or how I learned to grow), en videoinstallation vars tematik kommer från idén av meritokrati

21 januari 2022 - 13 februari 2022

Ola Lindgren 100,000 YRS

Verket 100,000 YRS utforskar komplexiteten i att utforma budskap för att kommunicera med människor eller andra livsformer – 1 000 år, 10 000 år och till och med 100 00

18 februari 2022 - 13 mars 2022

Björn Kjelltoft, Joanna Rytel, Oskar Korsár Björn Kjelltoft, Joanna Rytel, Oskar Korsár

Vernissage fredag 18 feb kl 18–21!   Björn Kjelltoft Björn beskriver sin arbetsprocess som ”pyssel” och ”att ströva fritt”.

18 februari 2022 - 13 mars 2022

Saga Trygged Iko & Sally Karlsson Fernando & The Spectator

Fernando & The Spectator

18 mars 2022 - 20 mars 2022
25 mars 2022 - 14 april 2022

Noah Holtegaard Transcending the body

“Transcending the body er en undersøgelse queer krop i relation til digitalitet, og muligheden for at skabe sin egen krop virtuelt.

25 mars 2022 - 14 april 2022

Sahar Seyedian Choubi Azam Sadeghi Benab

During the matriarchal era in Ancient Iran, the people would mummify the bodies of their beloved ones by placing them in a fetal-position in an ovum-shaped urn.

22 april 2022 - 24 april 2022

Olof Persson & David Sabel Nr 8. Serien Off The Wall

Off The Wall är en serie lcd-arbeten. Ett samarbete mellan konstnärerna Olof Persson och David Sabel. 

29 april 2022 - 22 maj 2022

Malin Mattebo Quantum state, 2021

“I en artikel från 1935 undersökte Albert Einstein, Boris Podolsky och Nathan Rosen hur starkt korrelerade kvanttillstånd skulle interagera med varandra.

27 maj 2022 - 19 juni 2022

Åsa Norman Mjuka bevis och opålitliga vittnen

Åsa Norman (f.1984) är textilkonstnär med intresse för historieskrivning.

27 maj 2022 - 19 juni 2022

Marcus Reistad Dobbeltspill (Double Dealing)

Marcus Reistad (f. 1991 på Gjøvik) bor i Gøteborg og avlegger i år en BFA ved HDK-Valand.

03 september 2022 - 25 september 2022

Sofia Eliasson Utställning

30 september 2022 - 23 oktober 2022

Sara Lännerström Utställning

28 oktober 2022 - 30 oktober 2022

Linnea Jardemark Kortutställning

04 november 2022 - 27 november 2022

Kanslibyrån Utställning

09 december 2022 - 18 december 2022