Year program

16 February 2018 - 11 March 2018

anna kindgren och carina gunnars akcg

Our heads are shrouded in fog! Is it us that are going up in smoke? The further away from the sources we live, the denser it is.

05 January 2018 - 14 January 2018

Daniel Gustafsson, Linnea Bengtsson och Josefine Nilsson Åhrman Dômen konstskola - Stipendiatutställning

I utställningen Forming/Memory visar tre stipendiater från Dômen konstskola – Linnéa Bengtsson, Daniel Gustafsson & Josefine Nilsson Åhrman sina senaste verk.

19 January 2018 - 11 February 2018

Hady Rendón Riós, Hilma Nordén Textil skulptur

Vi båda arbetar med kroppen, här i ett samarbete med berättelserna och omsorgen som finns i den. Kroppar som har levt och som har ärr efter livet.

19 January 2018 - 11 February 2018

Hendrik Zeitler Satellites

Natt och dag, tid och rum flyter ihop i den fotografiska bildserien Satelliter som utspelar sig i fotografens hemort, Hammarkullen, norr om Göteborg.

16 February 2018 - 11 March 2018

anna kindgren och carina gunnars akcg

Our heads are shrouded in fog! Is it us that are going up in smoke? The further away from the sources we live, the denser it is.

23 March 2018 - 15 April 2018

Jessica MacMillan Antiplanetary Motion

27 April 2018 - 20 May 2018

Sebastian Mügge TBA

Jag kommer att skapa ett storskaligt platsspecifikt teckningscollage av experimentell karaktär som tar hela utställningsrummet i besittning.

25 May 2018 - 17 June 2018

Juan-Pedro Fabra Guemberena TBA

07 September 2018 - 30 September 2018

Marie Bondesson TBA

12 October 2018 - 04 November 2018

Nils Agdler, Birt Berglund, Timo Menke & Johan Sundell Liquid Excess / Gifted Men / Homotopos

16 November 2018 - 09 December 2018

Michele Monareng, Naraee Jin, Patricio Dalgo, Katti Lundh, Göteborg Leif Skoog, Marit Lindberg & Johan Suneson, Henrik Lund Jørgensen Simulacra 2

Grupputställning