Den tredje hjärnhalvan

Kanslibyrån
Utställning
-

Kanslibyrån: Den tredje hjärnhalvan 

Kanslibyrån har i snart femton år fört en småskalig och enträgen kamp i vardagen där samhällets ideal om rationalitet, lydnad och effektivitet ifrågasätts på ett både publikt och personligt plan.

“Vi lever i en fragmenterad och polariserad verklighet där kyliga och synbart rationella mekanismer som marknadskrafter, byråkratiska processer och sociala hierarkier formar våra närmiljöer, samtidigt som det känslosamma, irrationella och fantasifulla vrids till oigenkännlighet i en medial och digital verklighet full av postsanningar och upprördhet.”

Här menar Kanslibyrån att det är viktigt att omsorgsfullt vårda det irrationella och medvetet lyfta fram en nyfiken och naiv blick på omgivningen. Vardagliga ingrepp, försiktiga gester och mikromotstånd blir till en form av mental långdistansträning. Byråns samlande på, och organiserande av, olika handlingar utgör rituella skyddsåtgärder mot vårt nuvarande produktionsinriktade och socialt söndrande paradigm. 

På Galleri 54 visar Kanslibyrån en stort urval fotografier av dokumenterade föremål och aktioner samt textbaserade verk.

Klockan 19.00 på vernissagedagen kommer Kanslibyrån att läsa ur sin Programförklaring som färdigställdes tidigare i år.

Kanslibyrån är Per-Arne Sträng (f.1976) och John Huntington (f.1981).

Mer information på: www.kanslibyran.se

Vernissage fredag 4 nov kl 18–21