THE MAD GARDENER

Susanne Fagerlund
Utställning
-

I ’THE MAD GARDENER’ utforskar Susanne Fagerlund djur, växter och hybridarter. Under våren 2023 har hon samarbetat med Hasselbladsstiftelsen och Göteborgs naturhistoriska museum i ett projekt som bland annat innefattade att inventera deras digitala bildarkiv med levande, hotade och utdöda arter. Utställningen på Galleri 54/GIBCA EXTENDED är en utveckling av det arbetet och består av fotografi, digitala skulpturer, video, och tentakulära mutationer.

Titeln är lånad från Donna J Haraways text om tentakulärt tänkande och hur allt levande är sammankopplat och intrasslat i varandra i ett ekosystem.* Hon beskriver vår existens som djupt sammanflätad med andra arter och att vi måste överge vårt hierarkiska tänkande för att hitta en bättre framtid. Haraway avslutar sin text med uppmaningen: “…chipping and shredding and layering like a mad gardener, make a much hotter compost pile for still possible pasts, presents, and futures.”

Projektets fokus ligger på det tentakulära med inspiration från mycel och mykhorrizza som kopplar samman arter för att dela resurser i ekosystem. Eller som flerhuvudsvampen som varken är ett djur, en växt eller en svamp utan en encellig organism med förmågan att bilda effektiva nätverk för samarbete och överföra information.

Fagerlund har, likt en galen trädgårdsmästare, behandlat både sitt eget och Göteborgs naturhistoriska museums bildarkiv som en komposthög av dåtid, nutid och framtid. Genom ett kalejdoskop av algoritmer och digitala verktyg har hon kapat, strimlat och skiktat arkiven. När bilderna sekvenserades, smälte samman och muterades uppstod nya digitala arter. Ett spekulativt ekosystem – där dåtid och framtid samexisterar som tentakulära hybridformer bortom traditionella motsättningar och hierarkier.

OM SUSANNE FAGERLUND

Susanne Fagerlund är bildkonstnär baserad i Göteborg. 2021 tog hon sin MFA i Fri Konst vid HDK-Valand och 2023 avslutade hon en postmasterkurs vid Kungliga Konsthögskolan. I sin konstnärliga praktik utforskar hon förhållandet och tillhörigheten mellan människa och natur - ofta filtrerat genom teknik. Hennes installationer oscillerar mellan digital teknik, video, ljud, skulpturer och fotografi.

Webb: susannefagerlund.com

Instagram: @susannefagerlund

*https://www.e-flux.com/journal/75/67125/tentacular-thinking-anthropocene-capitalocene-chthulucene/