Blå fiktioner

John Willgren
Utställning
-

Längs den norrländska kusten ligger pappersbruk som ägs av SCA, som är Sveriges största producent av papper och trävaror. De färdiga produkterna skickas med lastfartyg ner till Europa. Fartygen har fått sina namn efter de bruksorter där tillverkningen sker, varav ett heter “SCA Tunadal”. Det är registrerat på Cypern och har “Limassol” som sin hemmahamn. Båten symboliserar en svensk bruksorts kopplingar till ett skatteparadis i Medelhavet.

De två hamnarna, Tunadal och Limassol, har målats på aktern av lastfartyget och sammanförts i den globala sjöfartens fiktioner.

I utställningen visas en modell av fartyget “SCA Tunadal” i skala 1:250. Under en vistelse på Cypern fotograferade jag modellen när den flöt i Limassols hamn. En hamn som tusentals skepp är registrerade i, men som de aldrig angör.

Verken i utställningen handlar på olika sätt om nationell identitet på haven, speglat i de fartyg som verkar där. En serie verk tar sin utgångspunkt från det liberiaregistrerade lastfartyget “Debussy”. I videon Play of the waves ses Claude Debussys orkesterverk “La mer” gå i dialog med havets vågor.