SHOW AND TELL

Kim Johansson
Utställning
-
Relaterade evenemang

Vernissage fre 17 jan kl 18–21

Konstnärssamtal lör 18 jan kl 13

Som konstnär arbetar Kim Johansson främst med teckning och experimentella animationstekniker. Genom animation undersöker han människokroppens tillstånd i konfrontation med dess digitala framställning. Senaste åren har han intresserat sig särskilt för självpublicerade instruktions- och konsumentvägledningsvideor i vilka filmade kroppar förbereder tittaren inför fysiska aktiviteter och konsumtionsval. Uppackande av produkter och utprovning av klädesplagg är komponenter som återkommer i hans verk.

Den flerkanaliga videoinstallationen Show and Tell tar sin utgångspunkt i ett urval youtubeklipp i vilka kroppar beskriver olika objekts funktioner och användningsområden. Med hjälp av rotoscope-animation, en teknik där teckningar animeras ovanpå filmade sekvenser, så förvrängs eller raderas delar från det ursprungliga videomaterialet. De filmade kropparnas interagerande med objekt blir tagna ur sin kontext. Det så kallade innehåll som utlovats av de publicerade klippens upphovspersoner lämnar i verket endast spår i form av tysta animerade gestalters ändlöst repeterande rörelser, i sökandet efter ny mening och sammanhang.

Kim Johansson (f.1986, Halmstad) examinerades från Masterprogrammet i Fri Konst vid Akademin Valand 2013 och Bachelorprogrammet i Fri Konst vid Kunstakademin i Trondheim 2011. Han bor och verkar i Göteborg. 

Hemsida: www.kimjohansson.com