Like roots splitting stone

Alexandra Papademetriou
Kort utställning
-

Like roots splitting stone är både ett förslag och en inbjudan. Med utgångspunkt från Papademetrious pågående konstnärliga forskning ställer Like roots splitting stone frågan: Hur kan man föreställa sig och implementera en konstmetod med fokus på nerväxt? Konsten mobiliseras ofta inom aktivistiska rörelser för att främja social förändring, men hur kan aktivistiska värderingar ta sig in i konstnärliga praktiker för att skapa ett mer rättvist och människovänligt konstfält?

Avsikten är att formulera ett konceptuellt ramverk för kreativa och utställningsmässiga praktiker inriktade på nerväxt, och samtidigt sätta samman en verktygslåda för konstnärer, curatorer och institutioner, i syfte att konstruera etiska och hållbara kreativa praktiker under denna period av utdragen social kris och vidare. Även om projektet har initierats av Alexandra Papademetriou, är syftet nu att öppna upp det, att flytta det framåt med samarbeten och samtal, genom att ta in en mångfald av perspektiv.

Like roots splitting stone är en invitation att tillsammans fundera på dessa frågor, och att lägga fram fler andra frågor. Like roots splitting stone lägger fram några utgångspunkter, några positioner och provokationer – men materialet som här presenteras är tänkt som ett förslag, som en utgångspunkt för ytterligare dialog, som något att bygga vidare på och att plocka isär. Det är inte framlagt som auktoritativt eller avgjort.

Det här materialet börjar med en kort översikt av begreppet nerväxt, för att därefter gå vidare till några viktiga värden och förkastanden. På grundval av dessa lägger Like roots splitting stone fram ett antal strategier för att skapa större rättvisa inom konsten.

Ambitionen här är att slå hål på researchprojektet, vände det ut och in, och öppna upp det. För att skapa ett rum för olika slags tänkande, för nya diskussioner, för nya samarbeten. Under hela utställningsperioden kommer Papademetriou att vara närvarande i utställningsrummet. Det kommer att finnas kaffe, platser att sitta och vila på, och galleriets yta kommer alltid att aktiveras som en plats där människor och idéer kan mötas.