Samlingsutställning

Ur sin tid
Utställning
-

Grupp 54 reste sig och formades 1954 ur en schism då den i Göteborg rådande Göteborgs Konstnärsklubb nekade ett par av Endre Nemes elever inträde.

Grupp 54 skulle komma att arbeta för att förbättra konstnärens villkor i samhället, ha en facklig funktion och skapa ett forum för ny konst. Viktigt var också att skapa en bro till de unga konstnärer som fortfarande utbildades. Då var det den abstrakta och surrealistiska konsten som försökte få fotfäste i en stad där göteborgskolorismen var härskande och grogrunden var Valand konstskola under professor Nemes ledning. Även flera lärare på skolan var involverade i Grupp 54.

Galleri 54 öppnade 1959 på Södra vägen i Gamla högskolans lokaler.

Galleriet har ömsat skinn flera gånger under decennierna, men är, och har alltid varit ett galleri som speglar sin samtid och ger plats åt den konsten som bryter fram men inte alltid bär sig själv ekonomiskt.

Vi värmer upp inför jubileumsfesten med att låta verk utav några de många konstnärer som var med grundade Galleri 54 matchas mot nu varande medlemmar ur olika generationer.

Tanken är att låta olika generationers formspråk mötas i ett rum – det kan handla om en kommentar, en association, eller att det uppstår en dialog genom tidsrymden.

Kanske är det själsfränder som möts.

De lyfts Ur sin tid och speglar varandra.

Vi hoppas att utställningen kommer belysa något av 54:as dynamiska uttryck över 70 år.

Medverkande konstnärer: Lennart Aason, Rachel Barron, Lars Blomqvist, Eva Dahlin, Gabriel Nils Edvinsson, Susanne Fagerlund, Valter Gibson, Knut Irwe, Linnea Jardemark, Leslie Johnson, Leif Knudsen, Berit Lindfeldt, Ralph Lundquist, Sara Lännerström, Bertil Malmstedt, Pia Mauno, Björn Perborg, Jakob Sjöstedt, Emelié Sterner, Nils Wedel, Jörgen Zetterqvist, Denice Zetterqvist, Olle Zetterqvist och Josefine Östberg.
 

JUBILEUMSFEST LÖRDAG 8 JUNI

Plats: Kajskjul 46, Fiskhamnsgatan 41 (hållplats Chapmans torg)

KÖP BILJETT HÄR!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAm3WmvXfWlBLTAN7vLWHgsTYioKQ…