Year program

19 January 2018 - 11 February 2018

Hendrik Zeitler Satellites

Hendrik Zeitler started working on the photographic series ”Satellites” back in 2004.

16 February 2018 - 11 March 2018

akcg(anna kindgren och carina gunnars) fog bank

- we stumble lost in the fog bank which with the highest interest rate on future debt have been put on our unborn's accounts.

05 January 2018 - 14 January 2018

Daniel Gustafsson, Linnea Bengtsson och Josefine Nilsson Åhrman Dômen konstskola - Stipendiatutställning

I utställningen Forming/Memory visar tre stipendiater från Dômen konstskola – Linnéa Bengtsson, Daniel Gustafsson & Josefine Nilsson Åhrman sina senaste verk.

19 January 2018 - 11 February 2018

Hendrik Zeitler Satellites

Hendrik Zeitler started working on the photographic series ”Satellites” back in 2004.

19 January 2018 - 11 February 2018

Hady Rendón Riós, Hilma Nordén Textil skulptur

Vi båda arbetar med kroppen, här i ett samarbete med berättelserna och omsorgen som finns i den. Kroppar som har levt och som har ärr efter livet.

09 February 2018, 17:30 - 09 February 2018

Hendrik Zeitler Konstnärsamtal

Hendrik Zeitler samtalar med Michael Olofsson om sin utställning Satellites som visas på t.o.m. söndag.

16 February 2018 - 11 March 2018

MOA BJÖRK och FANNY MELLGREN SJÖDAHL Här är herr Per

"Tänk dig ett Jag utan ideal. Här är herr Per" Skulptur. Mixed media.

16 February 2018 - 11 March 2018

akcg(anna kindgren och carina gunnars) fog bank

- we stumble lost in the fog bank which with the highest interest rate on future debt have been put on our unborn's accounts.

23 March 2018 - 15 April 2018

Jessica MacMillan Antiplanetary Motion

27 April 2018 - 20 May 2018

Sebastian Mügge TBA

Jag kommer att skapa ett storskaligt platsspecifikt teckningscollage av experimentell karaktär som tar hela utställningsrummet i besittning.

25 May 2018 - 17 June 2018

Juan-Pedro Fabra Guemberena TBA

07 September 2018 - 30 September 2018

Marie Bondesson TBA

12 October 2018 - 04 November 2018

Nils Agdler, Birt Berglund, Timo Menke & Johan Sundell Liquid Excess / Gifted Men / Homotopos

16 November 2018 - 09 December 2018

Michele Monareng, Naraee Jin, Patricio Dalgo, Katti Lundh, Göteborg Leif Skoog, Marit Lindberg & Johan Suneson, Henrik Lund Jørgensen Simulacra 2

Grupputställning