PGA PANDEMIN SLÄPPER VI BARA IN MAX 2 PERSONER ÅT GÅNGEN