100,000 YRS

Ola Lindgren
Peepshow
-

Verket 100,000 YRS utforskar komplexiteten i att utforma budskap för att kommunicera med människor eller andra livsformer – 1 000 år, 10 000 år och till och med 100 000 år framåt i tiden. Denna enorma tidsram är vad vi behöver ta hänsyn till när vi ska försöka skydda framtida civilisationer från den potentiella världsutplånande fara som vi har skapat under vår livstid.

"Med utgångspunkt i internationell forskning kring dessa frågor i samband med arbetet kring slutförvar av radioaktivt avfall, har jag tolkat delar av föreslagna budskap och uttryck och lyft in dessa i en samtida kontext.” – Ola Lindgren

I väntan på regeringens beslut den 27:e januari om slutförvar av radioaktivt avfall – något som, likt verkets titel, berör en tidsram om 100 000 år framåt i tiden – är Lindgrens verk högst aktuellt. Hur skyddar vi framtida generationer från den skada vi genererar, och hur förmedlar vi budskap framåt i tiden? Är det möjligt? Ola Lindgren studerar för närvarande en master i design på HDK-Valand, och hans verk 100,000 YRS inleder det nya året på PEEPSHOW med vernissage den 21:a januari kl 18:00 – Varmt välkomna!

PEEPSHOW är Galleri 54s fönstergalleri som vetter ut mot Kastellgatan 7. Vi ber besökande ta hänsyn till rådande restriktioner gällande Covid-19 samt att stanna hemma vid förkylningssymtom.