Wood (or how I learned to grow)

Oscar Häggström
Utställning
-

Galleri 54 presenterar Oscars Häggströms utställning Wood (or how I learned to grow), en videoinstallation vars tematik kommer från idén av meritokrati och hur det påverkar vårt tankesätt att se vårt egenvärde genom prestation.

”Efter några dagars vandring i skogen möter vår hjälte kunskapens häxa. Kommer hon kunna vända vår hjälte till rätt kurs i samhället? Föregå som gott exempel med strävan att bli bäst."

Oscar Häggström tog sin kandidatexamen i fri konst på HDK–Valand 2020, han tar sin master på Umeå Academy of Fine Arts.

Hans praktik innefattar animation, ljud, VR, skulptur och installationer. Ett återkommande tema är att skildra vår relation till teknologi genom linsen av den tecknade filmens estetik.