In the waiting line

Amanda Nyberg, Thea Olivares, RuthMari Barlund
Utställning
-

Galleri 54 inleder som vanligt året med en utställning med stipendiaterna från Dômen konstskola. I år visar Amanda Nyberg, Thea Olivares och RuthMari Barlund utställningen In the waiting line.

RuthMari Barlund Artist Statement

RuthMari Barlund arbetar med teckning, måleri, text och objekt. Hon använder element från natur, mytologi och populärkultur och låter dessa smälta ihop i installationer som på olika sätt söker formulera berättelser om tillhörighet i skärningspunkten mellan urkraft och hejdlös konsumtion. 

Thea Olivares Artist Statement

Thea arbetar konceptuellt där medier och tillvägagångssätt är flytande. Hon säger att allt hon skapar och utför en del av en process och inte ett resultat. I Augusti 2021 flyttade hon tillbaka till sin hemstad Stockholm och fick ett “brödjobb”. Hon har sedan dess i sin konst arbetat kring just balansen mellan jobb, rutin och skapande. Thea har tagit på sig ett uppdrag att undersöka ett specifikt möte i sin vardag.

Amanda Nyberg Artist Statement

Amanda Nyberg dras i sin praktik till det samtidsdystopiska. Verken tar avstamp i vardagen och uppkommer ofta som reaktioner på samhället. Arbete, och framförallt vad det gör med oss när vi tvingas sälja vår tid och våra kroppar för att överleva, är ett tema hon återkommer till. I en installation, som utlovar buller och rörelse, vill Nyberg skildra effekterna av ett samhälle där effektiviseringsideologin härskar. Att jobba hårt men aldrig tyckas räcka till. Att tvingas jobba hårdare, förvandlas till en organisk arbetsmaskin. Att hela tiden nästan gå sönder.