Making of Mountains

Maja Droetto
Utställning
-

På Galleri 54 visar jag rörlig skulptur och försöker fånga en känsla av mäktighet och lätthet. 

Jag har länge varit fascinerad av berg och har haft idéer om berg som andas. Det är bara alldeles nyligen som jag har börjat fördjupa mig i dem konstnärligt. 

Ofta drabbas vi av vördnad i bergens närhet, kanske får de oss att svindla när vi påminns om stenens historia. Kanske får de oss att tänka på naturkrafter eller högre makter. Kanske är det deras rumsliga storhet och tyngd som överväldigar oss. 

Men på det stora hela är ett berg något genomträngligt och flyktigt, ett litet veck i universum som kommer och går. En gudarnas nyck. Tänk bara på neutrinerna, partiklar som rasar fram genom rymden utan att låta sig hindras av materian. Tusentals miljarder av dem rör sig genom din kropp varje sekund. Inte ens jordklotet utgör något större hinder i deras bana. Vad är väl då ett berg?

Maja Droetto bor och är verksam i Göteborg. Hon arbetar främst med skulptur och installation.