Listening to the Colour Blue and Tasting the Smell of Dandelion Yellow

Jeanette Schäring
Utställning
-

30 april
Performance: Fläcken på duken (“The stain on the cloth”) Colour Appetite Matters and Colour Me Maturally.
Vi börjar kl 14 med performance och efteråt konstnärssamtal.

21 maj från kl 12
Växtfärgningsworkshop, avgift 50 kr
Frågeställningar till workshopen:

  • Är det rätt att bara ta växter för att använda.
  • Hur ger vi tillbaka av det som vi tar av växterna?
  • Hur mycket behöver vi färga!

22 maj kl 14
Fröbytardag


Synaesthesia
I am braiding with naked skin, the hair of Gaia and my grandmother,
coloured blue I am moving in the cybernetic future
navigating with my ancestors’ cells,
in special extension 
Jeanette Schäring

 

Våra sensoriska system integrerar upplevelser av vårt existentiella möte med världen. Sanningen och det magiska i världen. Att skapa färger och fibrer ifrån växter är långsamma processer av jord, bakterier, vatten, dofter, sinnen, månen och ett holistiskt och känslomässigt kroppsligt engagemang. Växter och växtfärger är modaliteter för vår samexistens.

Från grönt till blått av indigoväxter, med färgningsprocesser som förbinder jorden och havet med himlen blir blått är inte bara en nyans; det är natur och ekologi, en väv av ljus, energi, fotosyntes, sinnlighet, ljud och rörliga kroppar.

När växtens pigment blir synligt är det även en berättelse om tradition, kulturella värden, vattnets, jordens och växternas kvalitéer och jäsningsprocesser. Detsamma är med växternas fibrer och många andra egenskaper. Jag undersöker mina förhållningssätt till växterna medan jag söker en respekt för allt och alla levande nu, och allt och alla döda då.

Utställningen blir ett experimentellt växt-, färg- och fiberlabb och en vision om livet som färg, men det handlar också om växtfärgning och dess relationen till vår mat, växter och hälsa, och om hur vi möts som människor i en multisensorisk värld av sammanlänkade förnimmelser.


Jeanette Schäring intar rummet med en blandning material, multimedia, poesi och ett experimentellt förhållningssätt till rummet och besökarna. Hon dukar upp kring bordet i performancen “Fläcken på duken” och bjuder in till samtal, inbjudna gäster, workshops och frödelardag.

Schäring är internationellt verksam och djupt förankrad i ett ekologiskt och holistiskt förhållningssätt. Nu är hon tillbaka ifrån Nya Zeeland där hon har bott under lockdowns och pandemin medan hon passade på att studera maoriernas traditionella konst/hantverk med fibrer och flätning (Raranga) och deras hälsa och medicinalväxter (Rongoa), samt maoriernas sammanlänkade förhållningssätt till naturen och världen. Hennes arbete är ett konstnärligt forskande fokuserat på färg från växter, vatten och ljus och hur färgen från växter förbinder oss människor genom perception, livslopp, visdom och hälsa. Hon undersöker hur olika kulturer i direkta, spontana möten med växternas färger kan använda våra sinnen och sensualitet för att förstå komplexitet, materialitet och andlighet samt öppna för det magiska i vår värld. I undersökande processer använder hon färg från växter som en indikator på vårt känsliga ekosystem, och lyfter fram betydelsen av att allt är levande. För Schäring är det viktigt att se färg och fibrer som kulturella värdebärare och som förmedlare av hållbar ekologisk inspiration.

Med stöd av Göteborgs stad.

dgdfg