Quantum state, 2021

Malin Mattebo
Peepshow
-

“I en artikel från 1935 undersökte Albert Einstein, Boris Podolsky och Nathan Rosen hur starkt korrelerade kvanttillstånd skulle interagera med varandra. De fann att när två partiklar är starkt korrelerade, förlorar de sina individuella kvanttillstånd och delar istället ett enda, enhetligt tillstånd.” – Malin Mattebo

Svetsat järn vävs samman med textila former. Ull som möter rost. Det individuella tillståndet upplöses och ger istället plats åt ett nytt fysiskt varande, en ny enhetlig existens. I verket Quantum state har Malin Mattebo genomfört en materiell undersökning inspirerad av de partiklars besynnerliga beteenden som presenterades år 1935. I Mattebos konstnärliga process är dialogen med materialet drivande. Hon strävar efter en intuitiv arbetsprocess med material som medskapare, där kontrasterande egenskaper i olika materiella val tillåts skapa en spänning i verken. Dessa spänningar ges sedan sin form som både två- och tredimensionella verk, främst i form av textila skulpturer, collage och växtfärgning av tyger.