I Went to the Ladies and it was Occupied

Jessica Ekström
Peepshow
-

Med en konfronterande men samtidigt humoristisk ingång till fotografiet utforskar Jessica Ekström skillnaden mellan att vara en betraktare och att vara betraktad. Genom ett självporträtt återspeglas kvinnlig objektifiering för att inta en roll som ifrågasätter och leker med makten, blicken och dess position. Verket visualiserar ett försök att manövrera kontroll i en mansdominerad tillvaro med sin egen kropp som verktyg.

Jessica Ekström (1995, Göteborg) har en konstnärlig kandidatexamen i fotografi från HDK-Valand, där hon för närvarande studerar sitt andra år på masterprogrammet i fotografi.