Grandpa is dead, I killed him

Eskil Högman
Peepshow
-

Eskil Högman (1999, Stockholm) närmar sig slutet av sitt andra år på HDK-Valands fotolinje. Efter åren på förberedande och högre konstskola är han trött på det rationella fotografiet och den fria konsten. Därför går han istället tillbaka till det fula, råa och massproducerade amatörfotografiet för att ge det den uppmärksamhet de förtjänar. Gränserna suddas ut, vardagen blir konst, det fula blir fint och det avlägsna kommer närmre.

Grandpa is dead, I killed him (2023-), är ett projekt utan slut där Eskil försöker hantera sitt maniska samlande av gamla diabilder, vare sig de är ärvda av hans farföräldrar eller köpta på loppis runt om i Sverige. Det är en serie där varje utställningstillfälle är ett nytt försök att ta sig an det ständigt växande och gränslösa bildarkivet, men där teman som uppbrott, hemmet, familj och nostalgi alltid har en central roll. I Peepshow visas en helt ny variant, framtagen just för galleriets speciella miljö.

PEEPSHOW är Galleri 54s fönstergalleri som vetter ut mot Kastellgatan.