Postpartum

Linnea Jardemark
Kort utställning
-

Sov, sova, sovande, sovit,

Vaknande, Vaknar, Vaken 

Duscha, prata, sjunga, gå, titta, hålla, tänka, känna, ringa, skrolla,

amma, bajsa, natta, amma, bajsa, amma, natta

Det blir ett diagram av olika saker

Jag vill ha kontroll över tiden som går 

Skita kan vara det mest filosofiska vi kan göra, säger Jonna Bornemark

Vi är genomsläppliga varelser, 

 

Vill vara ensam, vill vara tillsammans, 

Vill vara själv, tappar bort mig själv.

Jag vet inte vad jag ska göra på den dyrbara tiden när du sover.

Vi hänger ihop nu. 

 

Kan jag vara jag och jag vara vi på samma gång? 

 

Postpartum tar avstamp i den personliga erfarenheten av tiden efter en förlossning och presenterar verk som påbörjades under den perioden. Genom arbetet undersöker konstnären idén om en logik bortom separationen av du/jag och ensam/tillsammans samt vad som kan uppstå ur det. Låt ljudet guida dig genom rummen med stilla och rörliga objekt, en scenografisk iscensättning av en berättelse om en stor livsomställning.

Linnea Jardemark (f.1990) bor och verkar i Göteborg. Hennes konstnärskap utgörs främst av performance och installation, ofta med interaktiva eller deltagande element. Hon undersöker vår relation till materia och rum samt till varandra som enskilda individer och sammanflätade med varandra. Jardemark har en BFA från Akademin Valand, Göteborg från 2018. 

Vernissage 28 oktober kl 18–21
Öppettider 29–30 oktober kl 12–16