Spår efter något som pågår

John Essing, Sofie Josefsson, Ellen Krantz
Utställning
-

Spår efter något som pågår

Är iscensättandet av upplevelsen av det som hänt, det som nu händer och det som kommer att hända. Ett sammanslingrande samspel av Sofie Josefssons labyrintiska, trevande och rasande målningar, John Essings trådlikt glidande ljudströmmar, revor och rytmer och Ellen Krantzs märkliga kabel och sladd-varelser, vilande i släckt längtan.

John Essing: Ljudkonstnär och gitarrist i Bob Hund

Sofie Josefsson: Bildkonstnär, utbildad på Malmö Konsthögskola

Ellen Krantz: Textilkonstnär, utbildad på Oslos Konsthögskola