Plantarians, 2017–2020

Ellie Kyungran Heo (South Korea/UK)
Utställning
-

En trädgård i engelsk stil, en bit land i Central Park i New York, en trädgård och en kyrkogård i Maastricht: Plantarians ställer frågan, ’vad betyder det att ha en trädgård’? Filmen som är uppdelad i episoder studerar förmågan hos trädgårdsväxter att svara på enskildheterna i deras omgivningar; samtidigt följer den de samtida män och kvinnor som odlar, uppskattar, äter, fixerar sig på, och till och med sörjer med och över dessa plantor. 

Plantarians bjuder in besökarna till att bevittna den medberoende existensen av jordens levande organismer och till att reflektera över hur detta ömsesidiga beroende kan karakäriseras både av konflikt och av intimitet.

Utställningen innehåller fäljande episoder av serien Plantarians:

– Plantarians, 2017, video, färg, ljud, 10 min.

Är en växt medveten om vad som händer kring den? Vad kan en växt se, höra och känna när den ingår i den näringskedja som binder samman alla levande ting?

– Neighbours, 2018, forskningsstillbild. 

Vad kännetecknar en god granne? Och för att utveckla den frågan, vad kännetecknar en god granne till en växt?

– More Salad, huh?, 2018, video, färg, ljud, 40 sek.

– Barbers, 2018, video, färg, ljud, 3 min.

En del frisörer försöker ge skönhet till världen. Vad innebär skönhet för en människa? Vari ligger det vackra i de växter som vi människor vill ha?

Escapee, 2020, video, färg, ljud, 5 min.

Vem är detta som barfota försöker bryta sig igenom betongväggen, för att fly undan livets begränsade utrymme?

– The Hunger, 2020, video, färg, ljud, 7 min.

I Central Park, New York, finns det levande varelser som hungrar både fysiskt och intellektuellt, och som är extremt knutna till, till och med fixerade på, naturen. Genom att följa växterna i Central Park och de varelser som längtar efter dessa växter, kartlägger ”The Hunger” de sätt på vilka dessa varelser påverkar varandra i deras respektive behov av glädje och deras försök att överleva. 

– The Garden on Your Belly, 2020, video, färg, ljud, 12 min.

En man håller en tung vattenkanna och vandrar längs en gång som känns nästan för lång och på något sätt konstig. Kameran passerar genom en plats där det finns både kyssar och suckar, och hittar de varelser som erbjuder ett slags tröst till människor som saknar styrka inför livet och döden. 

Appendix, 2020, video installation, färg, ljud, 4 min. loop

Varför är det så att vi placerar växter i krukor, så att vi begränsar deras förmåga att växa och uppta det fysiska rummet?

 

Ellie Kyungran Heo är en konstnär/filmare. Heos filmer är baserade på forskning i fältet och kombinerar element från genrerna dokumentärfilm och performance för att undersöka spänningspunkter mellan det antropologiska och det ekologiska. Heos arbeten är influerade av den franska filosofen Emmanuel Levinas som utvecklade en teori om samspelet mellan Det Egna och Den Andre i termer av ett möte mellan singulariteter. Genom att överföra Levinas insikter på förhållandet mellan människan och hennes miljö försöker Heo belysa de dimensioner av samtalet om hållbarhet som uppkommer i vårt dagliga liv och som relaterar till hur vi möter Den Andre ’ansikte mot ansikte’.

Utställningen stöds av Arts Council Korea.

www.elliekyungran.com

Med stöd av
Arts Council Korea