The Pacific

Daniel Diamant
Utställning
-

The Pacific

Utställningstiteln refererar till The Pacific Ocean och till passivitet (den passive)

I mitt konstnärskap rör jag mig oftast i gränsen mellan stad och landsbygd.

Jag gillar områden av natur som människan byggt bort, som blivit över eller sparats som en grön kil. Jag utgår nästan uteslutande ifrån material som jag hittar där, packmaterial, flaskor, tidningar etc.

Jag håller av och efter naturen samtidigt som jag fascineras av människan.

På något underligt vis så känner jag en kärlek till ting som människan utnyttjat och sedan förpassat. Som att allt människan rör vid laddas med värde.

The Pacific är ett verk av återvunnen plast.

För sex år sedan fick jag mitt första barn och sedan dess har jag sparat all hushållsplast, alla blöjförpackningar, ketchups, senaps, sönderbitna, påsar, förpacknindfbdfg  etc.

Jag värmer upp allt detta och pressar till platta hexagoner. Ett system som gör konstverket anpassningsbart, stapelbart, flyttbart, standardiserat, precis som hos de företag som packar sina produkter i den plast jag använder.

Verket är således inte en bild eller ett objekt, utan just dessa hexagoner så som de för stunden presenteras.