OBEHINDRAD – Dômen konstskolas stipendiatutställning

Agnes Westbring, Theodor Hallgren, Linnea Nordmark
Utställning
-

Galleri 54 inleder som vanligt året med en utställning med stipendiaterna från Dômen konstskola.

Theodor Hallgren arbetar med abstrakt måleri där han utforskar medier och tänjer på dess egenskaper. Målningarna är i stora format och består av varierande färger som skapar ett djup i bilden.  

Genom skapandet utforskar Linnéa Nordmark tradition, arv och historieberättande. Tradition är ett led, en kedja som får en ny länk, en stig vi fortsätter att gå på. Men vad blir det när ledet bryts. Genom att återfinna ett traditionellt hantverk i en modern kontext kan man länka fast i kedjan igen? 

Agnes Westbring arbetar konceptuellt och hennes verk präglas av en rebellisk anda. Att komma loss från sin hemstad, från sin familj, från sig själv. Akten är en stor del av Westbrings arbete och tiden spelar roll; verken ska kapas, slitas och täras precis som idéerna bakom dem. Materialen varierar men återkommande är textil och foto, gärna i kombo, samt installation. Westbring menar själv på att akten är det viktigaste materialet.