Dark Water Circles

Elin Maria Johansson
Utställning
-

Elin Maria Johansson är bildkonstnär, född 1979 i Västernorrland. Utbildad på Kungliga Konsthögskolan, Stockholm. Bor och arbetar i Skåne sedan 2010.  

Genom rumsliga installationer bestående av video, animationer, objekt och ljud utforskar hon fenomen i vår samtid gestaltade i mytologiska berättelser. 

Tillsammans bildar verken en abstrakt och metaforisk väv av den plats och tid vi befinner oss i.

Det filmade materialet är en blandning av samtida upptagningar, arkivbilder och animationer. I verken möts mikro- och makrobilder i en utforskning av det som inte alltid är synligt men ändå ständigt närvarande. I spänningsfältet mellan igenkänning och förhöjd verklighet har ett dynamiskt mellanrum möjlighet att uppstå.

Ljudbilden skapas parallellt med filmandet och byggs upp med en för verket specialskriven komposition. Ljudet spelar en betydande roll för upplevelsen av verket i rummet, såväl dramaturgiskt som rumsligt och de skapas i samarbete med ljudkompositören och filmaren Michel Wenzer.

I utställningen Dark Water Circles visas två videoverk samt bilder, objekt och skissmaterial till de båda verken.

https://vimeo.com/460530845