att förtära, att förtäras 

Dorna Aslanzadeh
Utställning
-

Att förtära, att förtäras är en utställning som tar sig an ett antal frågor rörande att äta, att finnas i relation och våga dö på riktigt. Hur kan en förlika sig med det skoningslösa faktumet att allt behöver konsumera ett annat, vare sig det är djur eller växter, för att få finnas? Var går gränsen mellan det som är mitt och ditt i den här processen? 

Samtidigt har människan åsidosatt sig detta kretslopp genom att skapa kistor som tar längre tid att förmultna än våra kroppar. Iallafall här i väst. Vad säger det om oss när vi inte kan bjuda på oss själva in i det sista, när vi hoardar bortom döden? 

—-—-—-—-—-

Dorna Aslanzadeh är en bildkonstnär verksam i Göteborg (MFA Akademin Valand 2014). Hennes arbete har de senaste åren varit ett utforskande av förbindelsen mellan det metafysiska och det materiella, ett uppdagande av de kontinuerliga och tidlösa samtalen mellan objekt/varelser/institutioner/rörelser och handlingar. Därtill är hon med och initierar sammanhang och samtal som omvärderar vad det innebär att vara i relation, reflekterar över tiden vi spenderar tillsammans och vad det kan innebära att instituera kärlek.
 

Med stöd av
Göteborgs stad