All Things Shining

Kai Rennes
Utställning
-
Relaterade evenemang

Gud är död skrev Nietzsche redan i slutet av 1800-talet. Länge trodde man att alla religioner skulle gå under i samband med vetenskapens frammarsch. Det blev inte så. Religionerna är starkare än någonsin. Extremismer sprider sig och skapar våld och förtryck. Nyandlighet och nya religioner föds. Majoriteten av världens invånare ingår i olika trossamfund. Vad är tro, och hur skiljer det sig från t.ex. vetenskap och konst? Är det viktigt och är det nyttigt?

Kai Rennes är konstnär numera bosatt i Bryssel och Barcelona. Han har studerat konst, konstvetenskap, filosofi och estetik och ställt ut sina verk i Europa, Mexiko, Kuba och Japan. Utställningen på Galleri 54 handlar om religioner och tro. Utställningen består av fenomenologiska anteckningar om religioner och nyandlighet. Vad är vetenskap, humaniora konst eller tro? Hur förhåller de sig till varandra och till det hantverksmässiga kunnandet. Var hittar man kreativiteten och hängivenheten nu?

Bild: All Thing Shining, nudlar och harts (2019)