Det bildet liker jeg dårlig

Mariken Kramer och Eli Eines
Utställning
-

Det bildet liker jeg dårlig 

- en undersøkelse i forholdet mellom kunst, estetikk og politisk stillingtagen

I Galleri 54s ene rom presenteres  filmen ”Kunst 35.5 timer i uka” som viser Nasjonalgalleriet i Oslo og dets kunstsamling fra perspektivet til vekterne som jobber der. Vekterne står i en unik posisjon ved museet da det er dem som oppholder seg flest timer i direkte kontakt med kunstverkene i salene. Men hvordan berører kunsten vekterne som enkeltmennesker? Kan vekternes blikk fortelle oss noe om hvordan vi behandler og betrakter kunst? Og hva bør og kan vekternes rolle ved et museum være?

I tillegg til filmen vil Eines og Kramer vise påbegynte arbeider og skisser til et større filmprosjekt som undersøker den norske kunstneren og kommunisten Arne Ekeland og hans maleri ”De siste skudd” fra 1940. Ekeland mente at det var i det offentlige rom kunsten hørte hjemme, ikke i privatsfæren. Det var viktig at mennesker fra alle samfunnslag kunne få tilgang til kunsten. Ekeland fikk imidlertid ikke de utsmykningsoppdragene han kanskje fortjente, på grunn av sin politiske overbevisning. ”De siste skudd” blir gjerne ansett som hans kommunistiske manifest.

Utsagnet som tittelen til utstillingen ved Galleri 54 peker på er hentet fra en uttalelse i ”Kunst 35.5 timer i uka” der en av vekterne, Hallvard, argumenterer for at dette maleriet uttrykker en voldsforherligende ideologi han ikke liker. Maleriet har vist seg å være et politisk potent bilde på flere nivåer. Men hvilken slagkraft har det i dag? Kan bildet reaktualiseres i den tiden vi lever i nå? Maleriet er det første kunstverket publikum møter når de går inn til den faste samlingen i Nasjonalgalleriet. Gjennom diverse skisser, tekster, foto mm vil Eines og Kramer undersøke både maleriets faste plassering i Nasjonalgalleriet i Oslo samt forfølge bildet formalt og innholdsmessig.