A compost pile of past, present & future, 2023

Susanne Fagerlund
Utställning
-

I detta projekt har Susanne Fagerlund utforskat arkiv med bilder på utrotningshotade och utdöda arter. Inspirerad av Donna Haraways teorier om 'Tentacular thinking', har hon arbetat likt en 'mad gardener' och behandlat arkiven som en komposthög av dåtid, nutid och framtid. Genom ett kalejdoskop av algoritmer och digitala verktyg har Fagerlund sekvenserat bilderna och muterat dem till nya arter. Ett spekulativt digitalt ekosystem – där det förflutna och framtiden samexisterar i friktion med den pågående klimatkrisen. Verket 'Fruiting Bodies' är inspirerat av svampar och deras mycelium som kopplar samman växter för att dela resurser i ekosystem.