DEN SISTA MÅLTIDEN

Monique Wernhamn
Kort utställning
-

Hur ofta gör du saker för att du vill och hur ofta för att du måste?
Vad skulle du vilja prata om vid din sista måltid?
Hur skulle ditt himmelrike vara – om du inte behövde tänka på konsekvenser och morgondag?

Konstnären Monique Wernhamn, The Sustainable Woman*, bjuder in till DEN SISTA MÅLTIDEN, ett tre dagars middagsevent på Galleri 54, 17-19 nov. Tillsammans med inbjudna gäster och deltagare - med olika bakgrund, arbets- och livssituation - lagar vi mat, äter, socialiserar och samtalar vi kring vad som är hållbart, viktigt, meningsfullt, meningslöst, lustfullt och roligt i livet. Vad som inte bara är att överleva utan också att leva.

Kan kollektiva upplevelser, mat och samtal förena människor, skapa mening och hållbarhet?

*The Sustainable Woman är ett projekt som undersöker social och ekonomisk hållbarhet, arbete och mänskligt värde i en till synes ohållbar värld. Med middagseventen vill The Sustainable Woman ge sociala, konstnärliga och mellanmänskliga värden samma plats på stjärnhimlen som religionen haft (och har i andra delar av världen) och som kapitalismen/ekonomisk tillväxt har i vårt samhälle idag.

Vill du delta i ett middagsevent? Skriv några rader om din arbets-/livssituation och varför du vill delta, samt vilket eller vilka datum du kan delta och skicka till galleri54 alt min mejl. Det kommer finnas begränsat antal platser. Urvalet kommer därför att baseras på ditt intresse och på att få en så blandad grupp som möjligt, med människor från olika bakgrund och social tillhörighet.