Utan Titel

Sofie Karp & Jacob Hurtig
Peepshow
-

I Peepshow presenterar Sofie Karp och Jacob Hurtig starten på ett gemensamt projekt. Projektet berör frågor om struktur och mönster utanför vår uppfattningsförmåga. Det som är dolt för oss i det vardagliga livet men som kan visualiseras och synliggöras med hjälp av till exempel teknik, kartor eller arkitektur.

http://sofiekarp.com
http://jacobhurtig.com