Utan Titel

Henrik Franklin
Peepshow
-

Installationen som visas i Peepshow är en utveckling av ett pågående illustrationsprojekt; En ständigt växande samling korta berättelser, alla i form av omslag till diverse publikationer. Avsändare, mottagare och det tänkta innehållet utgör här delar av varje historia.

Henrik Franklin bor i Göteborg och arbetar som illustratör, formgivare, redaktör, serietecknare och kurator. Förra våren tog han sin masterexamen inom grafisk design och illustration vid Konstfack, Stockholm. Dessförinnan gick han Designprogrammet vid HDK, Göteborg. Henrik Franklin är även medgrundare och koordinator för Book On the Fritz – ett utställningsprojekt och förlag som utforskar publikationen och dess beståndsdelar.

www.henrikfranklin.com