searching for: "beauty"

Axel Larsson
Peepshow
-

I Peepshow visar Axel Larsson, som går första året på konstnärliga kandidatprogrammet i fotografi vid Akademin Valand, verket: searching for: "beauty", som består av ett program som genererar en egen smak, ett eget skönhetsideal. Programmet försöker hitta någonting vackert i en ström av slumpmässiga bilder. Något fint att visa upp.