Rum mellan rum

Stina Pettersson
Peepshow
-

Rum mellan rum är en textinstallation med 17 stycken synonymer till ordet
mellanrum. Gallerirummet Peepshow kan ses som en form av mellanrum, ett rum
mellan huvudgalleriet och gaturummet.
Rum mellan rum är en undersökning av både själva ordet mellanrum och
betydelsen av ordet. Mellanrum är en form av tomrum som ska påvisa något
annat, som en utfyllnad till det som egentligen är. I ett gallerirum är
mellanrummet eller tomrummet kring konsten av största betydelse för ett
konstverk. Ett mellanrum är tomt men plockar man ut ett mellanrum så har den
sin egen form, sin egen mening.

Stina Pettersson (f.1974)gick ut Konsthögskolan i Umeå 2004 och bor och
arbetar i Göteborg. Hon jobbar med installation, skulptur, performance och
video och har de senaste åren arbetat mycket med text i sina verk.