Något måste hända

Matilda Haritz Svenson
Peepshow
-

”Är en bild, en antydan till händelse som trots att den fysiskt rör på sig är nästan stilla.
Lösa impulsivt gjorda keramikformer som med möda satts samman i en komposition.
I tillverkningsprocessen är allt okej. Impulser styr, tanke och handling ligger nära varandra. Oförutsedda resultat är ingen nackdel.”

Svårigheterna kommer efteråt; fel kan bli rätt – dåligt bli bra. Inget är så fixerat att det inte går att göra om. Dessa två faser är fundamenten i hennes arbete. Genom dem undersöker hon frågor om handlag och formers förhållande till varandra.

Matilda Haritz Svenson är född 1982 och går sista året på HDK, masterprogrammet för keramikkonst.