Om Galleriet

Galleri 54 drivs av styrelsen för Grupp 54 bestående av yrkesverksamma konstnärer. Vårt mål är att driva ett galleri som hela tiden visar nyskapande och intresseväckande konst. Galleri 54 skall vara en plattform där debatt förs och där tankar och idéer både föds och realiseras.

Styrelsen för Galleri 54 verksamhetsåret 2016/2017

Ilona Huss Walin (Ordförande)
Elisabeth Riisager (Vice ordförande)
Olle Andersson (Kassör)
Gustavo Perillo (Sekreterare)
Christin Wahlström
Denis Romanovski
Magdalena Rapala
Emma Ströde
Fröydi Laszlo

Grupp 54 bildades år 1954 och Galleri 54 har drivits av gruppens styrelse sedan 1959.
I nuvarande lokaler har vi funnits sedan 2005.

Galleri 54 drivs med stöd från Göteborgs Stad Kultur och Kulturrådet.

Tillgänglighet 
Vi har en fast ramp vid ytterdörrens tröskel och vi har även en längre ramp att ta fram vid behov, för trappan som går upp till den övre delen av galleriet. Toaletten har väggmonterade handtag.

Foto: Trinidad Carrillo
Foto: Trinidad Carrillo