akcg

anna kindgren och carina gunnars
Utställning
-

Våra huvuden är höljda i dimma! Är det vi som går upp i rök? Ju längre ifrån källorna vi lever desto tätare är den. Samtidigt som transparens presenterats i form av glasad arkitektur för psykiatri eller som medierad genomsiktlighet i dokusåpaform, rakt in i våra allra mest privata skrymslen,  så slingrar sig röken runt våra lemmar. Men lättar den nu? Klimatologiska fenomen omger oss.

På ostadiga ben rör vi oss. Sakta. Är det ens möjligt att navigera sig ut ur dimman och trycka undan den allomfattande kapitalismens alltmer synliga hand? Dimman som ett kvarvarande minne av en logik som tjänat att dölja det våld som utövas mot oss och som gynnar de få.

Är vi på väg tillbaka in i dimman?
 
akcg har under flera år förhållit oss till vatten och underströmmar, stränder och flöden. Dimma är ett
tillstånd som kan beskrivas som förgasat vatten, ibland så tät att sikten försämras. Vi handlar
ekologiskt och hoppas på miljömöten i Rio och Paris. Så dansar vi vidare omslutna
av den allt tätare dimman.
 
akcg(anna kindgren och carina gunnars)