Konstnärer tolkar AP-fonderna

Grupputställning
Kort utställning
-

De statliga AP-fonderna (Allmänna Pensionsfonderna) förvaltar 2000 miljarder SEK av skattebetalarnas pensionspengar. Flera miljarder kronor investeras i form av aktier och obligationer i fossilindustrin.

Hur kan vi konstnärligt ta oss an frågan om våra gemensamma pensionspengar och klimatet? Frågorna om pensionsfondernas investeringar, etiska regelverk och vårt skriande behov av omställning är både krångliga, hopplöst byråkratiska och samtidigt fyllda av känslomässigt och politiskt sprängstoff.

Klimataktivisterna Anna Bokström och Johanna Norrbo har arbetat tillsammans i det internationella nätverket Fossil Free och bestämde sig 2020 för att bjuda in konstnärer för att lyfta frågorna.

De medverkande konstnärerna som har tolkat AP-fondernas verksamhet och ägardialog är: Nina Bacos, Anna Bokström, Ann Engqvist, Sara Granér, Max Gustafsson, Ilona Huss Walin, John Huntington, Lena Ignestam, Babawale Obayanju och Ella Tillema.

Under 2021 och framåt kommer vi att genomföra olika konstaktioner mot AP-fondernas fossilinnehav. Vi har precis genomfört en konstaktion i Stockholm den 3 juni och deltar i en utställning på Havremagasinet i Boden. 

https://konstnarertolkarapfonderna.com/