ANOMICHOLISTIC

Berith Stennabb
Kort utställning
-

I en egen virklighet och zon av oändlig tid, ANOMICHOLISTIC, skapas maska efter maska av lintråden, lika stark som skör, i virkningens långsamma växande i olika rumsligheter. Linväxten har funnits med i människans historia under tusentals år och bär på egenskaper som manifesterats i ceremoniella och vardagliga sammanhang. Tråden förbinder nutid med dåtid och förkroppsligas i den egna andningen, rörelsen och samtalen. Besökaren bjuds in till cirkelns ordlösa samtal, rörelsesekvenser och att i tryggt samarbete fortsätta bygga rummet med tråd och kropp. Sedan 2016 har verket ändrat skepnad och karaktär i skiftande sammanhang, kom möt konstnären Berith Stennabbs pågående performanceinstallation på galleri 54. Varmt välkommen att själv medverka och bli en del av verket i en improvisatorisk händelse under några timmar, eller välkommen att i lugn och ro betrakta det som sker i rummet.
 

ANOMICHOLISTIC

is an artistic project that lives on in various environments, settings and performative work. The word Anomicholistic is a made up word from two existing words 

Anomic = Socially unstable, alienated, and disorganized 

Holistic = Emphasizing the importance of the whole and the interdependence of its parts

Berith Stennabb arbetar med en performativ och inkluderande intra-aktiv praktik, som ofta innefattar improvisation i kollektiva rum.
http://berithstennabb.se/index.html

Pga pandemin släpper vi in max 2 personer åt gången.