bell cage

Livia Prawitz
Utställning
-

hjärtklaffar tunna som papper – konstrueras av kol och metall
– kalv – gris – ibland från människor – på sjukhemmet är alla
över sextio förutom jag – vi äter potatis i olika former – min
pappa satte potatis – fälten bredde ut sig – fyllde jordkällaren
– 1992 den franske filosofen Jean-Luc Nancy får ett nytt hjärta
– hans eget sviker – framstår – främmande för honom –
sjuttioåtta bilder på mig när jag ler – veckorna efter operationen
– blommor döljer västen – fogar thorax samman – det finns
även andra fotografier – en papperskorg och en plomberad
elsockel – med ögon – särade läppar